cs / en

Vývoj světové produkce nerezové oceli

18.3.2019

Mezinárodní fórum pro nerezovou ocel (ISSF) nedávno zveřejnilo čísla týkající se celosvětové produkce korozivzdorné ušlechtilé oceli v průběhu prvních šesti měsíců roku 2018. 

V porovnání se stejným obdobím předchozího roku došlo podle těchto údajů k nárůstu produkce o pozoruhodných 13,3%. Podle ISSF se celosvětová produkce korozivzdorné ušlechtilé oceli v první polovině roku 2018 vyšplhala těsně pod hodnotu 26,1 mil. t. Byl tak výrazně překonán srovnatelný výsledek z předchozího roku, a to o 13,3%. Jak se dalo očekávat, byla hnacím motorem tohoto vývoje opět Čína – s nárůstem o 13,2% na 13,6 mil. t.

V Asii (bez Číny a Jižní Koreji) produkce ve zmiňovaném období dosáhla hodnoty 4,2 mil. t, což oproti srovnatelnému období předchozího roku odpovídá nárůstu o 5,6%. Evropa a Spojené Státy americké oproti tomu zaznamenaly jen mírný nárůst o 1,4, resp. 1,6% na 3,9, resp. 1,4 mil. t. Největší přírůstek si tak opět připsaly takzvané Ostatní země, kde došlo k nárůstu produkce o 68%. Přepočteno na množství však Brazílie, Rusko, Jihoafrická republika, Jižní Korea a Indonésie dohromady vyprodukovaly pouze 2,9 mil. t – po 1,7 mil. t v předchozím roce. Další podrobnosti jsou uvedeny v tabulce.

Celosvětová produkce korozivzdorné ušlechtilé oceli (v mil. tun)

tabulka

Zdroj: International Stainless Steel Forum

4