cs / en

FVE EU

21.8.2023

Projekt

FVE CRONIMET Ostrava, s.r.o. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003874 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

EU článek

4