cs / en

Sázejte stromy, dává to smysl!

26.11.2021

V pátek, dne 15. 10. 2021 a ve čtvrtek 25.11.2021, naše společnost CRONIMET Ostrava, s.r.o. vysázela ve spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy 27 stromů. 

Díky této neziskové organizaci vnikají nové stromové aleje, remízky, sady aj. na místech, kde by je nikdo nezasadil.

V našem případě se jednalo se o jabloně, třešně, hrušně a tři naše národní stromy - lípy. Sázení se zúčastnilo 18 zaměstnanců společnosti CRONIMET Ostrava, s.r.o. včetně jejího německého vedení zastoupeného panem Marijem Zeljkem. Všichni zúčastnění se velmi aktivně a s neskutečnou vervou do sázení zapojili, čímž přispěli ke vzniku nové aleje, která povede k obnovené soše sv. Jana Nepomuckého.

Děkujeme neziskové organizaci Sázíme stromy za možnost zrealizovat tento krásný projekt a obzvlášť pak panu Monsprotovi, členovi týmu Sázíme stromy, který nás neskutečně namotivoval a přenesl na nás svým přístupem a láskou k přírodě radost a chuť do sázení aleje vedoucí k soše sv. Jana Nepomuckého. Děkujeme také všem kolegům, bez jejichž přičinění by tato alej nevznikla. Věříme, že všichni, kdo budou touto alejí procházet, si vzpomenou na lidi, kteří ji s láskou tvořili.

Společnost CRONIMET Ostrava, s.r.o. se do budoucna zavázala přispět ke zlepšení životního prostředí a bude dále pokračovat v sázení stromů v Moravskoslezském kraji. Rádi bychom se tak připojili k základní myšlence neziskové organizace Sázíme stromy - tedy podpořit vědomí, že pro přírodu můžeme jednoduchým způsobem udělat hodně dobrého. Připojte se také k této myšlence, sázejte stromy, dává to smysl!

4