cs / en

Recyklace odpadu šetrná ke zdrojům

6.10.2019

Při výrobě dlouhých výrobků kromě kusového šrotu, který lze bez výrazné újmy na kvalitě recyklovat, často vznikají měkké šroty, kaly a prášky.

Při procesu válcování nebo broušení vzniká nebezpečný odpad, jehož recyklace je v důsledku vlhka a podílu oleje složitá, a není tak příliš rozšířená. Tyto odpadní kaly a prášky obsahují podle výroby cenné kovové zbytky, jako jsou nikl, titan nebo chrom. Tyto materiály se v důsledku likvidace na skládkách nebo ve spalovnách často ztratí. Existující řešení recyklace odpadu jsou často nedostatečná a vedou k újmě na kvalitě materiálů.

Díky recyklaci odpadu šetříme životní prostředí

Z těchto důvodů jsou v oblasti recyklace odpadu žádány inovativní technologie. Ve vakuovém destilačním zařízení společnosti Cronimet Envirotec GmbH lze při konstantní kvalitě recyklovat kal po broušení, okuje a jiné kovové odpady. Vakuum zabrání oxidaci kovů, díky čemuž se vlastnosti materiálů nezmění. Tekuté a pevné látky jsou separovány pomocí energeticky účinného procesu, při kterém kromě oleje a vody vznikne kovový prášek, který může být dále recyklován v inovativním briketovacím zařízení. Kovové brikety mohou být díky vysoké pevnosti a kvalitě bez dalších procesních kroků vráceny do výrobního cyklu.

Výhody inovativních technologií oproti jiným metodám likvidace odpadu spočívají pro kovozpracující podniky zejména v tom, že klesne bilance odpadu a zvýší se udržitelnost a přidaná hodnota. Protože není nutné výstupní materiály dále zpracovávat, odpadá kromě toho přeprava, a nevznikají tak ani s ní spojené emise CO2 a náklady. Kal a prášek lze znovu používat jako kovové materiály. Může tak být nabídnuta alternativa ke kusovému šrotu a primárním surovinám z rud.

Source:Focus Nerez 03/2019

4