cs / en

Recyklace oceli a nerezového šrotu

11.12.2018

Recyklace, pojem, který se dnes dotýká všech oborů a je skloňován ve všech pádech. Důvodem zájmu o tuto tématiku je snaha o zajištění trvale udržitelného rozvoje. 

Recyklaci jde tedy o rozvoj lidstva, který zajistí potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací uspokojovat jejich vlastní potřeby. Mimo jiné to znamená, že bychom měli minimalizovat používání primárních surovin, které jsou vzácné a které nelze obnovit, eliminovat spotřebu energií a snižovat emise. Společnost Cronimet, která je specialistou na recyklaci nerezového šrotu a oceli, vám přináší náhled do životního cyklu kovů.

Downcycling a upcycling jako forma recyklace

Vedle pojmu recyklace se dnes můžeme dále setkávat s pojmy downcycling a upcycling. Víte, co znamenají tyto pojmy? Pokud ne, pokusíme se vám je stručně vysvětlit.

Co je downcycling?

Downcycling chápeme jako opětovné zpracování materiálů nebo věcí, které není tak plnohodnotné a při kterém se s narůstajícím počtem cyklů recyklace snižuje kvalita daného materiálu či věci. Zde můžeme uvést např. papír, jehož kvalita se po každé další recyklaci snižuje.

Co je upcycling?

Upcycling je naproti tomu proces přeměňování odpadového materiálu nebo nepotřebných výrobků v nové materiály či produkty lepší kvality. Např. z nepotřebné nerezové trubky vytvoříme umělecké dílo a vdechneme jí tak nový život.

Proces recyklace nerezu a oceli

Pokud zůstaneme v našem oboru, pak je důležité vyzdvihnout, že nerezová ocel je 100% recyklovatelný materiál a svými vlastnostmi předčí ostatní materiály.

recyklace

 

Co zde rozumíme recyklací? Recyklací nerezového odpadu jednoduše řečeno rozumíme proces, ve kterém odborná firma nakolektuje nerezový odpad od jeho původců,
tj. z výrobních firem nebo domácností, zpracuje tento odpad a dodá do hutí, kde slouží jako druhotná surovina pro vsázku v hutích při výrobě nových nerezových ocelí.
Nerezový šrot tvoří v současnosti 65-70 % vsázky při výrobě nové nerezové oceli.

Nerezová ocel patří mezi nejvíce recyklované materiály

Průzkumy uvádějí, že 95 % výrobků z nerezové oceli, které dnes doslouží, jsou recyklovány! Tím se nerezová ocel stává jedním z nejvíce recyklovatelných materiálů. Díky vlastnostem nerezového šrotu se daří 99 % nerezové oceli vrátit zpět do života a znovu ji využít, pouze 1 % se v tomto procesu ztrácí.

Příklad pro představu

A čeho dosáhneme recyklací 1 t nerezové oceli? Při recyklaci 1 tuny nerezové oceli se vyhneme těžbě 33 tun rudy a ušetříme přibližně 4,5 tuny CO2 . Možná si kladete otázku, proč se tedy nerezové oceli nevyrábí jen z nerezového šrotu a dochází k těžbě nové rudy? Právě díky vlastnostem nerezových ocelí roste celosvětová poptávka po nich a tím i jejich produkce, zároveň se nevrací nerezový odpad do výroby nové oceli tak rychle, což navyšuje požadavky na novou těžbu rud potřebných pro jejich výrobu.

Cronimet - specialita na recyklaci nerezového odpadu

Specialistou na recyklaci nerezových ocelí je mezinárodní společnost Cronimet. Cronimet působí na světovém trhu již od roku 1980 a jedná se o rodinnou firmu, jejímž zakladatelem je Günter Pilarsky. Firma se specializuje na obchod s feroslitinami, nerezovým odpadem a primárními kovy. Dnes působí po celém světě téměř 60 poboček a obchodních zastoupení, což z Cronimetu činí světového lídra na poli výkupu nerezového odpadu a jeho recyklace. Je důležitým partnerem pro dodávky nerezových odpadů do hutí na celém světě. Ročně vyváží téměř 1,5 mil. tun recyklovatelného materiálu. Součástí skupiny je také společnost Cronimet Mining AG (založena v r. 2004), která je poskytovatelem primárních surovin a zabývá se těžbou molybdenové rudy z dolů v Arménii a jižní Africe.

Více o našich službách 

Neustále hledáme inovativní řešení v oboru recyklace

Vedle nejmodernějších zařízení sloužících pro analýzu a separaci kovů vlastní Cronimet také moderně vybavené laboratoře, v kterých probíhá neustálý výzkum a inovace. K významným inovačním projektům nyní patří získání certifikace AFRA (Aircraft Fleet Recycling Association) na likvidaci kovových odpadů leteckého průmyslu (recyklace turbín letadel) nebo provoz ve světě první certifikované linky na likvidaci galvanických kalů v Bitterfeld-Wolfenu.

Recyklace nerezového šrotu v České republice

Do velké rodiny poboček Cronimetu v celém světě patří také malá pobočka z České republiky – Cronimet Ostrava s.r.o. Jako součást mezinárodní skupiny garantuje tato ostravská pobočka německé standardy pro zpracování odpadu a její dlouholeté zkušenosti v oblasti nákupu, recyklace a prodeje nerezového šrotu jsou pro vás zárukou dobře fungujícího servisu a spolupráce.
Cronimet v Ostravě je aktivní součástí cirkulární ekonomiky v České republice a společnost si je velice dobře vědoma své ekologické a sociální odpovědnosti, která neoddělitelně prostupuje všemi procesy v této firmě. Jen tak může Cronimet přispět k zajištění trvale udržitelného rozvoje pro budoucí generace.

4