cs / en

CRONIMET Ostrava – nerez všude, kam se člověk podívá

18.6.2020

To že Nerez byla česká folková hudební skupina, jejíž jádro tvořil autorský trojúhelník Zuzana Navarová, Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský, asi víme všichni. Víme však něco o skutečné NEREZI – tzv. korozivzdorné oceli?

Co nebere magnet, bere CRONIMET

A víme vůbec něco o společnosti CRONIMET Ostrava, s.r.o., která letos slaví svých 10 let působení v České republice? Pojďme si tedy něco málo říct o této skvělé slitině, která je právem označována za materiál budoucnosti.

Korozivzdorná ocel (jinými slovy nerez, nerezová ocel či nerezavějící ocel, anglicky stainless steel) je vysoce legovaná ocel se zvýšenou odolností vůči chemické i elektrochemické korozi. Korozivzdorné oceli jsou obvykle nemagnetické, ale zbytkový obsah 3–10 % feritu δ může způsobovat slabý feromagnetismus. Společnost CRONIMET Ostrava, s.r.o. se zabývá zejména výkupem takového materiálu, co nerezaví a je z velké části nemagnetický. Do portfolia naší společnosti spadá ale také zpracování odpadu z nástrojových či rychlořezných ocelí, odpadu z titanu, legur s Co, W, V, Mo nebo speciálních vysokolegovaných ocelí jakými jsou například Inconel, Hastelloy nebo Monel.

Škoda každé nerezi, která padne vedle…CRONIMET

Korozivzdorné oceli lze rozdělit podle chemického složení a struktury do tří základních skupin: feritické, martenzitické, austenitické oceli a tzv. přechodové skupiny feriticko-austenitické, martenziticko-austenitické a poloferitické oceli. Společnost Cronimet je lídrem na trhu, specializující se na recyklaci odpadu z legovaných ocelí, vysoce legovaných ocelí aj. Většina nerezových materiálů a opravdu velký díl všeho množství na světě, putuje právě k nám a na naše pobočky, které jsou rozesety po celém světě, kde se odpady z legovaných ocelí dále zpracovávají a následně putují do oceláren či sléváren k dalšímu využití (například ve formě slisovaného ocelového odpadu, kovového odpadu z legovaných ocelí).

Kde se nerez taví, tam se dobře daří, aneb na každou nerez se někde zatápí v peci

Našim hlavním „gró“ je příprava různých šarží materiálu připravených pro přímou vsázku do hutí, kde se z nich vyrábí nerezové oceli. Všechny naše pobočky, kterých je cca 50 po celém světě, zajišťují dodávky několika desítek tisíc tun odpadů z legovaných ocelí měsíčně. Spolupráce s hutěmi je již víc než 40 letá a s tavením nerezových ocelí jsme velice spjati. Naši specialisté dokáží zanalyzovat jednotlivé materiály s přesností na tisíciny a dokáží připravit vsázku dle požadavků našich zákazníků (ocelárny či slévárny oceli) nejen v Evropě, ale i po celém světě.

S nerezovou ocelí nejdál dojdeš…

Použití korozivzdorných ocelí je široké, od chemického, petrochemického, potravinářského průmyslu, přes automobilový průmysl, ve stavebnictví i jako architektonický materiál, při výrobě lodí atd. Nerezové materiály mají nejen široké uplatnění, ale jejich velkou výhodou je, že jsou 100% opakovatelně recyklovatelné bez toho, aby byla ohrožena kvalita výrobku, což pro budoucnost naši planety a rozvoj ekologického myšlení má velkou váhu. Právem je nerez označována za materiál budoucnosti a řadí se mezi výrobní materiály, jejichž použitím ve výrobě přispíváme k dosažení hlavního cíle udržitelného rozvoje, což je zachování životního prostředí budoucím generacím.

Co na nerezi, to na jazyku

V CRONIMETu používáme typický nerezový slang, který jinde ve světě neuslyšíte. Zkuste si tipnout, co jednotlivé výrazy v naší hantýrce znamenají:

Osmička – obvykle potravinová nerez, složení CrNi 18/8, jakostně odpovídá normě DIN 1.4301
Kusovka – nerezový šrot ve formě plechů, nádob, svitků, tedy kusový šrot
Špony – jde o kovové špony (nebo třísky) z nerezového materiálu, který vznikl z obrábění na soustruzích ve strojírenských firmách
Molybdenka – materiál s obsahem CrNiMo 17/10/2, jakostně odpovídající např. normě AISI 316
LME – neboli London Metal Exchange, londýnská burza, na které sledujeme vývoj obchodování všech komodit, zejména pak niklu
Chromka – feritický materiál obsahující Cr v různém procentuálním zastoupení
Gatírunk – písemná dokumentace k analýzám materiálů v jednotlivých šaržích
Spektrák – speciální ruční nebo stacionární spektrometr, který dokáže analyzovat prvkové chemické složení našich kovových odpadů, slitin a přesně jim přiřadit či ověřit odpovídající jakost oceli
Nadrozměr – materiál, který musí být upraven pálením, lisováním, řezáním nebo jinak, protože neodpovídá specifikaci v ocelárnách nebo slévárnách oceli

Kolik druhů nerezí znáš, tolikrát jsi člověkem

Korozivzdorné oceli obsahují vysoké množství legur, 12 až 30 % chromu, až 30 % niklu nebo do 24 % manganu a dalších, vždy se jedná o slitinu uhlíku s železem, tj. ocel. Typickým příkladem jsou oceli s obsahem uhlíku 0,08 %, 18 % chrómu a 8 % resp. 10 % niklu. Tyto oceli se často používají v potravinářském průmyslu, kde se výrobky z nich vyrobené se často označují 18–8 resp. 18–10. Jejich velkou výhodou je velmi dobrá korozní odolnost vůči roztokům solí a jiných agresivních sloučenin.

Druhy nerezových materiálů se označují různými normami jako ČSN (17240), DIN (1.4301), AISI (304). Nejznámější nerezové materiály jsou s těmito analýzami důležitých prvků ve slitině: CrNi 18/8, CrNi 18/10, CrNi 19/12, CrNi 24/20, CrNiMo 18/10/2, Duplex CrNiMo 22/6/3 atd. Naše společnost se zaměřuje zejména na výkup nerezu, dalšími materiály, které jsou v našem hledáčku, jsou nástrojové či rychlořezné oceli, odpad z titanu, materiály legované Co, W, V, Mo nebo speciální vysoce legované oceli jakými jsou například Inconel, Hastelloy nebo Monel.

Kdo chce nerez měřiti, spektrák si vždycky najde

Odpady z legovaných ocelí jsou v naši firmě CRONIMET Ostrava, s.r.o. vždy při příjmu řádně měřeny a analyzovány přístroji, jakými jsou ruční spektrometr a spektrometr stacionární. Speciální či kompozitní materiály se u nás analyzují v laboratoři (jsme připraveni udělat tavbu v laboratorní indukční peci) a analyzují se následně stacionárním spektrometrem. Zásadou je také dodržování směrnice na kontrolu radioaktivity. Každý vstup i výstup je několikrát kontrolován různými zařízeními. Každý příjem a výdej prochází vážením na silniční nebo železniční váze v areálu.

Naše nerezová rodina je nejvíc

Společnost CRONIMET Ostrava, s.r.o. funguje na českém trhu již celých 10 let. Tato společnost patří do skupiny CRONIMET se sídlem v německém Karlsruhe, jejíž začátky sahají až do roku 1980, kdy její základ postavil pan Günter Pilarsky (dodnes je celá skupina vlastněna touto rodinou Pilarských a jsme hrdí na to, že jsme rodinnou firmou). Díky již skoro 40 leté tradici a know-how v recyklaci nerezového šrotu je CRONIMET lídrem na trhu a specialistou věnujícím se zpracování šrotu z legovaných ocelí.

Mráz CRONIMET nespálí

V roce 2010 byl založen CRONIMET v Ostravě, jehož základ byl vystavěn na know-how a tradičních hodnotách od mateřské společnosti, doplněný o ctižádostivý mladý tým lidí, který se s myšlenkou vybudovat novou společnost velice rychle identifikoval. Uvědomujeme si, že tyto tři pilíře se staly klíčem k úspěchu fungování společnosti CRONIMET v Ostravě. Základní myšlenkou před více než deseti lety bylo doplnění struktury poboček CRONIMETu v Evropě a založit provoz, který bude blíže našim obchodním partnerům ve východní části Evropy. Bez našich obchodních partnerů by to nešlo. Velice si vážíme důvěry, kterou v nás naši obchodní partneři před lety vložili, a jen díky tomu se za ta léta fungování podařilo vybudovat strukturu obchodních partnerů, se kterými máme pevné obchodní vztahy.
Uvědomujeme si, že v současné době kvůli následkům koronavirové pandemie také mnozí z našich obchodních partnerů řeší provozní, ale často i existenční problémy. Jsme v tom všichni společně, a proto mi nezbývá nic jiného než nám všem popřát, ať tuto dobu úspěšně zvládneme a budeme moci i v dalších letech nadále pokračovat v naší spolupráci.

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat.

4