cs / en

Skupina Cronimet: další krok k dekarbonizaci výroby nerezové oceli

18.3.2024

Prohloubení spolupráce se společností Outokumpu

Skupina Cronimet, světová jednička na trhu recyklace nerezové oceli, a společnost Outokumpu, jeden z předních světových dodavatelů udržitelné nerezové oceli, prohlubují své strategické partnerství. Finský producent nerezové oceli tak získá 10% podíl ve společnosti Cronimet North-East GmbH, která má jako zprostředkující holdingová společnost přímé a nepřímé podíly ve společnostech skupiny Cronimet v severovýchodní Evropě.

Společnost Outokumpu a skupina Cronimet spolupracují na optimalizaci koloběhu surovin: regionálně zpracovávaného šrotu pro výrobu a spotřebu nerezové oceli v Evropě.

„Toto partnerství je dalším krokem k dosažení cílů v oblasti udržitelného rozvoje, k nimž patří i nižší uhlíková stopa při výrobě nerezové oceli díky používání regionálního šrotu a kratším přepravním trasám do závodů na výrobu nerezové oceli společnosti Outokumpu,“ vysvětluje Jürgen Pilarsky, generální ředitel společnosti Cronimet Holding GmbH.

Kromě zásobování evropských závodů na výrobu nerezové oceli společnosti Outokumpu ocelovým šrotem ze závodů skupiny Cronimet v severovýchodní Evropě se obě společnosti v rámci tohoto partnerství dohodly i na spolupráci v oblasti inovací a výzkumu. Chtějí tak společně vyvíjet technologie, které přispějí k dekarbonizaci průmyslu nerezové oceli. Obě společnosti budou přitom usilovat i o snížení nákladů na základě lepšího plánování na obou stranách a snížení množství odpadu podél celého dodavatelského řetězce.

„Máme z partnerství se skupinou Cronimet velkou radost, protože s ohledem na regionální rozvoj máme společný cíl, a to urychlit přechod na oběhové hospodářství v oblasti severovýchodní Evropy a zároveň se přitom zaměřit na udržitelnost a snížení emisí CO2 při přepravě a výrobě nerezové oceli,“ dodává Marc-Simon Schaar, ředitel nákupu ve společnosti Outokumpu.

Jako majitel podílu bude společnost Outokumpu působit jako strategický partner skupiny Cronimet v severovýchodní Evropě, a prohloubí tak stávající úspěšnou spolupráci. Skupina Cronimet si ponechá plnou operativní kontrolu nad společnostmi držícími podíl ve společnosti Cronimet North-East GmbH. Navýšení podílu ve společnosti Cronimet North-East ani získání podílu v jiných společnostech skupiny Cronimet nejsou plánovány.

Uskutečnění transakce podléhá obvyklým podmínkám uzavření a schválení úřady pro ochranu hospodářské soutěže.

Skupina Cronimet Holding sídlící v Karlsruhe patří k předním světovým odborníkům na ocelový šrot, feroslitiny a primární kovy. Velký důraz přitom klade na recyklaci a zpracování kovového šrotu, který přivádí zpět do koloběhu surovin, a přispívá tak k jeho efektivnímu využívání. Společnost dodává suroviny pro průmysl vyrábějící ocel již více než čtyřicet let. Skupina Cronimet Holding byla založena v roce 1980 a v současné době zaměstnává přes 1 500 zaměstnanců v přibližně 60 pobočkách po celém světě.

Pobočka Ostrava a její investice

Česká pobočka skupiny CRONIMET se nachází v Ostravě. Přes tento závod bylo v minulém roce zpět do oběhu surovin navráceno 27000 tun odpadů z legovaných ocelí, čímž společnost značnou měrou přispívá k rozvoji udržitelného oběhového hospodářství. „Nejen provedené investice, ale také plánované investice pro rok 2024-2025 jakými jsou rozšíření skladovacích kapacit, výrobní hala nebo nové technologie na zpracování legovaných odpadů pomohou nejen k vyšší produktivitě, zkvalitnění pracovního prostředí pro naše zaměstnance, optimalizaci pracovních procesů, ale zejména pak k dosažení našeho závazku přispět k nižší uhlíkové stopě při výrobě nerezové oceli,“ informovala nás o plánech a směřování české pobočky Lucie Milatová, jednatelka CRONIMET Ostrava, s.r.o.

Zdroj: Focus Nerez 06/2023

4