cs / en

CRONIMET Ostrava modernizuje sklad v Ostravě

3.3.2021

CRONIMET Ostrava začala s plánovanou generální opravou zpevněných ploch. V průběhu roku 2021 bude v našem areálu v Ostravě probíhat plánovaná generální oprava zpevněných ploch a modernizace vnitřních sítí, vč. kanalizace či trafostanice.

Oprava bude probíhat za plného provozu. Aby byl minimalizován vliv na hlavní provozní činnost, byla realizace této opravy vč. souvisejících investic rozdělena do pěti etap. V tomto roce dojte také k modernizaci strojového parku. Vedle nákupu nového bagru je hlavní investicí roku 2021 dodávka nového paketovacího lisu, čímž se značně navýší kapacita zpracovaného legovaného odpadu. Cílem této investice je zabezpečit bezpečný moderní provoz s vyšší kapacitou zpracovaného kovového odpadu, který bezpodmínečně odpovídá všem požadavkům na ochranu životního prostředí. Provoz naší společnosti nebude omezen.

4