cs / en

CRONIMET Ostrava - lídr na trhu recyklace nerezového odpadu

27.8.2020

Již 10 let se společnost CRONIMET Ostrava věnuje v České republice recyklaci nerezového odpadu a připravuje tím žádanou druhotnou vstupní surovinu pro ocelárny, které vyrábí nerezové oceli.

Udržitelný rozvoj

Touto činností naplňuje myšlenku a snahu o zajištění trvale udržitelného rozvoje.

Myšlenka přispět svým podnikáním k podpoře udržitelného rozvoje vznikla již před 40 lety v německém Karlsruhe, kde současný majitel firmy Günter Pilarsky založil firmu na recyklaci nerezových odpadů. Dnes je tato rodinná firma lídrem na trhu recyklace odpadu z legovaných ocelí, neboť většina nerezového odpadu světa putuje právě na pobočky společnosti CRONIMET. V těchto pobočkách se tyto odpady z nerezových materiálů pečlivě zpracovávají dle příslušných specifikací a následně putují do oceláren či sléváren k dalšímu využití. Zakladatel firmy zůstává i nadále věrný této myšlence a rozvíjí daný obor podnikání již 40 let, čímž můžeme říci, že CRONIMET je opravdovým specialistou na recyklaci legovaných ocelí.


CROMIMET Ostrava

Také ostravská pobočka společnosti CRONIMET navazuje na tuto myšlenku. V roce 2010 zde tým ctižádostivých mladých lidí vybudoval společnost, která navázala na tradiční hodnoty mateřské společnosti. S využitím jejího know-how a jejich dlouholetých zkušeností zde vznikl provoz, který doplnil strukturu skupiny poboček CRONIMET v Evropě a přiblížil se obchodním partnerům ve východní části Evropy.

“Našim hlavním „gró“ je příprava různých šarží materiálu připravených pro přímou vsázku do hutí, kde se
z nich vyrábí nerezové oceli. Všechny naše pobočky, kterých je cca 50 po celém světě, zajišťují dodávky několika desítek tisíc tun odpadů z legovaných ocelí měsíčně. S hutěmi a s procesem tavení nerezových ocelí jsme úzce spjati. Naši specialisté dokáží zanalyzovat jednotlivé materiály s přesností na tisíciny a dokáží připravit vsázku dle požadavků našich zákazníků (ocelárny či slévárny oceli) nejen v Evropě, ale i po celém světě,” vysvětluje jednatelka společnosti Lucie Milatová.

“Díky našim obchodním partnerům, dodavatelům nerezového odpadu v různých formách, je dnes ostravská pobočka tam, kde je,“ doplňuje energická Lucie Milatová. “Bez jejich podpory a přístupu hospodárně zacházet s odpadem by to nešlo. Proto se také snažíme neustále zdokonalovat a zjednodušovat servis pro naše zákazníky. Našim obchodním partnerům nabízíme poradenství jak efektivně třídit ve výrobě odpady tak, aby mohly být co nejlépe zhodnoceny a připraveny pro další využití. K danému poradenství patří také návrh vlastního řešení vč. přistavení ekologických kontejnerů a jejich odvoz”.

“Dále je v naší společnosti skloňován ze všech stran pojem DIGITALIZACE. Uvědomujeme si nutnost jít s dobou a bez neustálého pokroku ve využívání digitálních technologií v našem oboru by to samozřejmě nešlo. V tomto roce jsme úspěšně zavedli pilotní projekt digitální přejímky odpadů, která má proces přejímky odpadů a recyklaci zefektivnit.”

“Abychom naplnili nejen požadavky našich zákazníků, ale také splnili veškeré závazky vůči životnímu prostředí a společnosti, ve které podnikáme, rozhodli jsme se pro modernizaci celého našeho provozu, vč. zpevněných manipulačních ploch či technologických zařízení pro zpracování legovaných odpadů. Tímto krokem bude také navýšena naše zpracovatelská kapacita.”

Každodenní činnost v areálu firmy popisuje vedoucí obchodního oddělení Petr Vaněk: „Korozivzdorné materiály jsou v naší společnosti CRONIMET vždy při příjmu materiálu řádně měřeny a analyzovány přístroji, jakými jsou ruční spektrometr a spektrometr stacionární. Speciální či kompozitní materiály se u nás analyzují v laboratoři (jsme připraveni udělat tavbu v laboratorní indukční peci) a analyzují se následně stacionárním spektrometrem. Zásadou je také dodržování směrnice na kontrolu radioaktivity. Každý vstup i výstup je několikrát kontrolován různými zařízeními. Každý příjem a výdej prochází vážením na silniční nebo železniční váze v areálu, jen tak může naše společnost dodržet přísná pravidla pro certifikaci SM dle normy EN ISO 9001.“

10 let činnosti pro ekologii a planetu

Desetileté výroční působení firmy na českém trhu pro společnost CRONIMET znamená především
zapojit se ještě více do projektů “RECYKLACE”! A to i v jiných oborech, v různých oblastech života. Zaměstnanci společnosti CRONIMET podporují odbourávání pro naši planetu tolik zatěžujících plastů drobnými každodenními maličkostmi: ve firmě např. nenaleznete plastovou láhev s vodou, ekologicky přemýšlejí i při výběru firemních předmětů, které vybírají tak, aby byly z recyklovatelných materiálů. Také myšlenka výsadby aleje stromů v blízkém okolí pobočky svědčí o tom, že zaměstnancům společnosti CRONIMET není budoucnost naší planet lhostejná.

“Škoda každé nerezi, která padne vedle…”CRONIMET”

CRONIMET Ostrava bude dále pokračovat ve své činnosti a naplňovat myšlenku zakladatele firmy se snahou vnuknout tuto myšlenku udržitelného rozvoje, jehož nedílnou součástí je recyklace oceli, i dalším firmám. Vřelé díky Vám všem, kteří také recyklujete!

4